Χρονολόγιο Εργογραφία Βιβλιογραφία Κριτικές Βιβλιοθήκη Τσίρκα

Κριτικές

- Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες και η κριτική 1960-1966
(επιλογή από το ομώνυμο βιβλίο της Χρύσας Προκοπάκη, Κέδρος, Αθήνα 1980)

- Η πρόσφατη κριτική για τις Ακυβέρνητες Πολιτείες

- Από το εργαστήρι του συγγραφέα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ